Seite drucken   Fenster schliessen
 
CRESCHIDSCultura ed art
19avel tschientaner


1 - 2 da 2


chattà.ch. Ferdinand Hodler (1853–1918). Da la refusa a l’eroisaziun naziunala. En: La Quotidiana (La preschentaziun da l'emna) 23-8-2013, p. 11. Download pdf
 
Hofmann, Heini. In maister da l’idilla champestra. Rudolf Koller – il pli impurtant pictur d’animals dal 19avel tschientaner. En: La Quotidiana 18-3-2005, p. 12-13. Download pdf
Download rtf
 
Von Moos, Stanislaus. PS: Allontanament e scienza. En: Estetica industriala. (Ars Helvetica. Tom XI). Mustér 1992, p. 269-271. Cumprar
Emprestar
 
Von Moos, Stanislaus. La fin da l'estetica normativa dal design. (Refurma dal design II: Il Werkbund). En: Estetica industriala. (Ars Helvetica. Tom XI). Mustér 1992, p. 264-268. Cumprar
Emprestar
 
Von Moos, Stanislaus. L'era Burckhardt: «La buna furma n'è betg in nov da Pasca». (Refurma dal design II: Il Werkbund). En: Estetica industriala. (Ars Helvetica. Tom XI). Mustér 1992, p. 263. Cumprar
Emprestar
 
Von Moos, Stanislaus. Il barbagiat dal Werkbund. (Refurma dal design II: Il Werkbund). En: Estetica industriala. (Ars Helvetica. Tom XI). Mustér 1992, p. 260-263. Cumprar
Emprestar
 
Von Moos, Stanislaus. L'appel a l'urden da Georg Schmidt. (Refurma dal design II: Il Werkbund). En: Estetica industriala. (Ars Helvetica. Tom XI). Mustér 1992, p. 258. Cumprar
Emprestar
 
Von Moos, Stanislaus. La «buna furma». (Refurma dal design II: Il Werkbund). En: Estetica industriala. (Ars Helvetica. Tom XI). Mustér 1992, p. 258-259. Cumprar
Emprestar
 
Von Moos, Stanislaus. Las lampas d'Indi. (Refurma dal design II: Il Werkbund). En: Estetica industriala. (Ars Helvetica. Tom XI). Mustér 1992, p. 254. Cumprar
Emprestar
 
Von Moos, Stanislaus. Peter Meyer ed il stil indigen. (Refurma dal design II: Il Werkbund). En: Estetica industriala. (Ars Helvetica. Tom XI). Mustér 1992, p. 254-257. Cumprar
Emprestar
 
1 - 10 da 133

 

chatta.ch