chattà.ch – cudeschs, cds, dvds, paginas d’internet e bler auter en rumantsch grischun.

chattà.ch è ina banca da datas che rimna e collia texts ed autras materialias en rumantsch grischun. Tut ils dretgs èn resalvads a las auturas/auturs dals cuntegns.

Redacziun: info@chatta.ch
Realisaziun grafica: Fry&Partner, Turitg/Mustér
Realisaziun tecnica: Somedia AG, Cuira
Homepage: chattà.ch

Online dapi il schaner 2007
 
Dossiers
Texts
Broschuras
Publicaziuns
Tablet
Video
Audio
Notas
Applicaziuns
Homepages
Internet
Stories rtr
Logos ed inscripziuns
Products / diversa

SCUVRAMUND – dossiers tematicsMAGLIACUDESCHS – blog da lectura

 
  Las preschentaziuns stampar
 
""

Co funcziuna quai?
Il lexicon da Simsalabim

Vuls savair tge che capita cun ils peschs sch'il chametg dat en l'aua? Pertge san las flurs e las plantas cura ch'ellas han da flurir? Co sa furma insumma granella? Co ha il judo chattà la via dal Giapun enfin tar nus? Occupan tai talas dumondas? Lura es ti qua en il dretg lieu. Clicca simplamain sin in bustab da l'alfabet e ti chattas in'explicaziun tar quests temas. Sche ti vul savair tge che Geocaching è stos ti cliccar sin «G». U vul forsa savair co ch'in tornada sa furma, lura clicca sin «T» sco tornado. [Tenor Simsalabim].83 - 92 da 474

Actualisaziun: 21.02.2021