Seite drucken   Fenster schliessen
 
Co funcziuna quai?
Il lexicon da Simsalabim

Vuls savair tge che capita cun ils peschs sch'il chametg dat en l'aua? Pertge san las flurs e las plantas cura ch'ellas han da flurir? Co sa furma insumma granella? Co ha il judo chattà la via dal Giapun enfin tar nus? Occupan tai talas dumondas? Lura es ti qua en il dretg lieu. Clicca simplamain sin in bustab da l'alfabet e ti chattas in'explicaziun tar quests temas. Sche ti vul savair tge che Geocaching è stos ti cliccar sin «G». U vul forsa savair co ch'in tornada sa furma, lura clicca sin «T» sco tornado. [Tenor Simsalabim].83 - 92 da 474

 

chatta.ch