Seite drucken   Fenster schliessen
 
Tschiertschen
Lieu turistic situà da la vart sanestra dal Scanvetg

Tschiertscha (Tschiertschen) è in vitg a mantun situà a 1351 m da la vart sanestra da la Val Scanvetg. Culegna rumantscha tempriva (cultivaziun dad ers cumprovada). Ils bains da la claustra da Curvalda, menziunads il 1222, decleran l'orientaziun da Tschiertscha sur il Joch vers il vest e l'appartegnientscha da la vischnanca al signuradi da Strassberg. Enturn il 1570 è la vischnanca vegnida germanisada da Gualsers. La via charrabla, construida il 1893-94, ha effectuà in svilup turistic ch'è sa repetì cun la construcziun da runals a partir dal 1952. Dapi il 2009 fa Tschiertschen part da la vischnanca da Tschiertschen-Prada. [Tenor e-lir].

(Foto: Adrian Michael / CC BY-SA 3.0)1 - 10 da 3427

 

chatta.ch