Seite drucken   Fenster schliessen
 
CRESCHIDSCultura ed art
Ulteriuras spartas d'artisanadi


1 - 4 da 4


chattà.ch. Vaschella da terracotga – da l’object da diever a l’art popular. En: La Quotidiana (La preschentaziun da l'emna) 10-11-2017, p. 9. Download pdf
 
chattà.ch. Vaider – material da diever ed artisanadi plain raffinezza. En: La Quotidiana (La preschentaziun da l'emna) 31-7-2015, p. 12. Download pdf
 
chattà.ch. Cuntè, forsch, pergiamina e palpiri taglià. In sguard al svilup dal tagl da siluetta. En: La Quotidiana (La preschentaziun da l'emna) 9-5-2014, p. 9. Download pdf
 
Campell, Anna Serarda (red.). Arschiglia è in material sensual. Story tar: Magazin da cultura 10-8-2013. Link
 
Hendry, Angela (red.). Cornas pon embellir animal e carstgaun. Story tar: Magazin da cultura 3-8-2013. Link
 
Bouvier, Nicolas. Forsch, cuntè, pergiamina e palpiri taglià. (Maletgs sin terra ed en tschiel). En: L'art popular. (Ars Helvetica. Tom IX). Mustér 1991, p. 194. Cumprar
Emprestar
 
1 - 6 da 6

 

chatta.ch