Seite drucken   Fenster schliessen
 
CRESCHIDSRumantsch / linguas
Rumantsch grischun en general


1 - 3 da 3


Uniun Rumantsch Grischun. Tschentaments da l'Uniun Rumantsch Grischun. Cuira 2008. Download pdf
 
(rtr). Istorgia dal rumantsch grischun. Dossier rtr 8-2007. Link
 
DECA. Rumantsch Grischun sco lingua administrativa e lingua da scola. Survista dal svilup 1982-2003. En: Terra Grischuna (Chapis Vus rumantsch?) 6, 12-2004, p. 40. Cumprar
Emprestar
 
Lia Rumantscha. Rumantsch grischun – lingua da scrittira unifitgada. En: Facts & Figures, Cuira 2004, p. 92-99. Download pdf
Link
 
(deca). Rumantsch grischun sco lingua administrativa e lingua da scola – survista dal svilup 1982–2004. Cuira 2004. Download pdf
 
Collenberg, Adolf. Rumantsch Grischun: davosa schanza u perdiziun? (XXII. Baud en fossa, baud en possa: 150 onns moviment rumantsch). En: Istorgia Grischuna. Cuira 2003, p. 342-345. Cumprar
Emprestar
 
Collenberg, Adolf. Excurs: Rumantsch Grischun – intent e finamiras. [Intervista cun Anna-Alice Dazzi-Gross]. (XXII. Baud en fossa, baud en possa: 150 onns moviment rumantsch). En: Istorgia Grischuna. Cuira 2003, p. 343-344. Cumprar
Emprestar
 
Dazzi Gross, Anna-Alice. 20 onns rumantsch grischun, svilup 1982-2002. [Cronica dal rg]. Cuira 2002. Download rtf
Emprestar
 
Dazzi, Anna-Alice. Heinrich Schmid – il bab dal rumantsch grischun. (Noss morts). En: La Quotidiana 27-4-1999, p. 15. Download pdf
Download rtf
 
(lr). Prof. Heinrich Schmid è mort. En: Terra Grischuna (Pagina rumantscha) 2, 4-1999, p. 2. Download rtf
Emprestar
 
11 - 20 da 23

 

chatta.ch