Seite drucken   Fenster schliessen
 
La sculptura
Ars Helvetica VII

Tant en Svizra sco en auters lieus è la sculptura ditg vegnida negligida da l’istorgia d’art e dals amaturs da l’art. Ils museums publics ed ils collectaders privats han cumprà spargnusamain e cun pauc curaschi. Ins po sa smirvegliar da questa stgarsa popularitad: cumpareglià cun la pictura è la sculptura integrada bler pli ferm en noss ambient quotidian: decoraziuns da fatschadas, monuments publics, statuas en ils parcs. Dapi curt pon ins però constatar cleramain in augment da l’interess per la sculptura. Pertge che quai è uschia e co che la sculptura ha sa sviluppada atras ils tschientaners mussa il setavel tom da la retscha «Ars Helvetica» deditgà a quel sectur d’art. [Tenor AH VII].3413 - 3422 da 3456

 

chatta.ch