Seite drucken   Fenster schliessen
 
«Hinter den sieben Gleisen»
Zarli Carigiet, il tschurrichel simpatic

Zarli Carigiet è naschì il 1907 a Trun. Suenter l’emprendissadi da pictur e decoratur, è el stà in temp gidanter da ses frar Alois. Scuvert da Walter Lesch, è Zarli stà commember dal Cabaret Cornichon 1934-51, nua ch'el ha gì grond success oravant tut cun texts da Max Werner Lenz. Zarli Carigiet ha participà ad ina ventgina da films, per exempel a «Hinter den sieben Gleisen» (1959) ed «Es Dach überem Chopf» (1962), ed è era sa preschentà al radio ed a la televisiun. Zarli, il tschurrichel simpatic cun il rir malizius ed in dialect grischun, è stà in artist ordvart popular. [Tenor e-lir].

(Foto simbolica: Kurt Michel / pixelio)1 - 10 da 3614

 

chatta.ch