Seite drucken   Fenster schliessen
 
Faschissem
Origins e caracteristicas communablas

Faschissem è l’emprim stà l’autodenominaziun dal moviment politic ch’ha dominà sut Benito Mussolini en l’Italia ils onns 1922 fin 1943/45 cun eriger in sistem da regenza dictatoric. A partir dals onns 1920 è la noziun vegnida duvrada per tut ils moviments, ideologias e sistems da domini extrem naziunalistics, organisads tenor il princip dal manader, da tenuta antiliberala ed antimarxistica ch’han empruvà dapi l’Emprima Guerra mundiala da substituir las democrazias parlamentaras. [Tenor Vichipedia].

(Foto: PD via Wikimedia Commons)101 - 110 da 3536

 

chatta.ch