Seite drucken   Fenster schliessen
 
Trembel nair
Furnescha in lain custaivel

Il trembel nair po cuntanscher sut bunas cundiziuns dal lieu autezzas da fin a 30 meters. Exemplars pli vegls èn da statura imposanta, romusa. Singuls exemplars cuntanschan in diameter dal bist da bundant 2 meters. Il bist è surtratg cun ina scorsa brin grischa cun ina structura groppa. Trembels nairs cuntanschan ina vegliadetgna da 100 fin 150 onns, en cas excepziunals da fin 300 onns. [Tenor Vichipedia].

(Foto: PD via Wikimedia Commons)43 - 52 da 3480

 

chatta.ch