Seite drucken   Fenster schliessen
 
Territori natiral protegì
Biotops e parcs sut protecziun severa

Tar in territori natiral protegì sa tracti d’ina part d’ina cuntrada tar la quala l’utilisaziun è suttamessa a fermas restricziuns. Il svilup da questa zona duai be pli avair lieu confurm a las finamiras da la protecziun da la natira e da la cuntrada ch’èn vegnidas stabilidas. Cun metter sut protecziun tschertas parts da la cuntrada duai la funcziun da quests territoris – per exempel sco spazi da viver d’animals u da plantas ch’èn periclitads – vegnir segirà a lunga vista. [Tenor Vichipedia].

(Foto: Olaf Kosinsky / CC BY-SA 3.0)101 - 110 da 3480

 

chatta.ch