Seite drucken   Fenster schliessen
 
Rustg verschà
Spezia da rustgs cun chommas spezialmain curtas

Las chommas davos dal rustg verschà èn spezialmain curtas; perquai sa mova questa spezia – a moda anc pli exprimida che auters rustgs – praticamain mai cun siglir, mabain cun ruschnar sin tuttas quatter chommas. Sur distanzas curtas sa el currer fitg svelt.

(Foto: Algirdas / CC BY-SA 3.0)11 - 20 da 3457

 

chatta.ch