Seite drucken   Fenster schliessen
 
Archeologia dal temp da fier
Ediziun instructiva dal Museum naziunal svizzer

L’onn 2000 ha il Museum naziunal a Turitg renovà si'exposiziun archeologica e publitgà in cudeschet accumpagnant. L'ediziun è bler dapli ch’ina simpla guida; ins al po duvrar sco lectura plaschaivla ed instructiva davart l’Europa, e cunzunt l’intschess che furma oz la Svizra, tranter 800 a.C. (entschatta dal temp da fier) e 800 s.C. (curunaziun da Carl il Grond a Roma). [Tenor LQ].1 - 10 da 3456

 

chatta.ch