Seite drucken   Fenster schliessen
 
Sina
Rock e pop melodic dal Vallais

La chantadura Sina è naschida il 1966 a Visp. Il 1994 è cumparì ses emprim album ch’è gist daventà in grond success. Er ils proxims albums èn sa vendids fitg bain, uschia che Sina è vegnida onurada cun divers «Prix Walo».

(Foto: Florian Aeby / CC BY-SA 3.0)11 - 20 da 3627

 

chatta.ch