Seite drucken   Fenster schliessen
 
Dar troccas
Ina veglia tradiziun sursilvana

Troccas è in gieu da chartas derasà spezialmain en Surselva ed en famiglias ed uniuns sursilvanas en la Bassa. Il gieu è probablamain vegnì importà a partir dal 16avel tschientaner da mercenaris da l'Italia e/u da la Frantscha. Il gieu da troccas sursilvan vegn dà en quatter (2 x 2) e cumpiglia 78 chartas: 4 x 10 spadas, bastuns, cuppas e rosas; mintga colur ha plinavant anc in retg/honor, ina regina/dama, in chavagl ed in buob. Ultra da las colurs cuntegna il gieu 21 troccas, numeradas dad 1 (bagat) fin 21 (mund) ed illustradas cun divers motivs (glina, diavel euv.).1 - 10 da 3456

 

chatta.ch