Seite drucken   Fenster schliessen
 
«Ina regurdientscha a Solferino»
Henry Dunant e la fundaziun da la Crusch Cotschna

Scurlattà da la sort dals schuldads blessads sin il champ da battaglia da Solferino en Italia ha l’umanist e banchier genevrin Henry Dunant publitgà l’onn 1862 il text «Ina regurdientscha a Solferino». Lien ha el proponì da stgaffir en mintga pajais organisaziuns d’agid che pudessan prestar agid a las victimas da conflicts armads. L’onn 1863 ha el fundà il Comité internaziunal d’agid per blessads da guerra, dal qual è sa sviluppà l’onn 1876 il Comité internaziunal da la Crusch Cotschna (CICC). Dunant è er stà l’iniziant da l’emprima Convenziun da Genevra ch’è vegnida suttascritta l’onn 1864 da 12 stadis (mira maletg). [Tenor LQ].

(Foto: Kevin Quinn / CC BY 2.0)1 - 10 da 3457

 

chatta.ch