Seite drucken   Fenster schliessen
 
Mes amis
Album d'amis cun motiv d'Indians

Tgenina è la spaisa preferida? U tgi tutga tar la famiglia? Quai èn exempels da dumondas usitadas en in album d’amis. Ils cudeschs che van da camarat a camarat per laschar s’inscriver èn fitg derasads tar ils uffants a partir da la scolina. L'Uniun Rumantsch Grischun Central ha edì l'onn 2017 tals albums en duas versiuns.11 - 20 da 474

 

chatta.ch