Seite drucken   Fenster schliessen
 
Gian e Giachen...
...e la pitschna muntanella Madlaina

En il Grischun èsi atun. Ils animals en las muntognas sa preparan per il sien d’enviern. Gian e Giachen vulan anc svelt dir buna notg a lur amis. Ma en la tauna da la famiglia da muntanellas manca la pitschna Madlaina! Reusseschi als furbers capricorns da purtar enavos la muntanella ad uras, avant ch’il sien d’enviern cumenza?1 - 10 da 480

 

chatta.ch