Seite drucken   Fenster schliessen
 
Ta fida da tes sentiments
Sa dustar tar maldiever sexual

Sch'in creschì tutga adina puspè en in uffant n'è quai betg endretg. Era sche la persuna di che quai saja tut normal. Quai n'è betg uschia, quai che la persuna fa cun l'uffant è scumandà. Quai è numnadamain maldiever sexual. E tar maldiever sexual han ins il dretg da sa dustar. Nus mussain cura ch'i sa tracta da maldiever sexual ed avain mess ensemen trais reglas che pon gidar. [Simsalabim].114 - 123 da 467

 

chatta.ch