Seite drucken   Fenster schliessen
 
Ils viadis da Gulliver
Jonathan Swift

La versiun originala da ‹Gulliver’s Travels› è cumparida a Londra l’onn 1726. L’autur irlandais Jonathan Swift (1667–1745) è stà preditgant, politicher e scriptur da l’illuminissem tempriv. Betg blers cudeschs pon pretender d’avair delectà tantas generaziuns da lecturs. Sco ch’igl è usità tar ediziuns per uffants e giuvenils, cumpiglia er l’ediziun rumantscha ils chapitels 1 e 2 da l’original. [Tenor Vichipedia].1 - 10 da 193

 

chatta.ch