Seite drucken   Fenster schliessen
 
Jau n'hai propi nagina fom!
In roman davart disturbis da mangiar

Silke ha 14 onns ed è s'inamurada da Henning. Per che ses um dals siemis tschiffia finalmain era fieu per ella, sto ella però prender giu. Ma Silke na sa cuntenta betg mo cun in pèr kilos. Ella fa ina dieta rigurusa. Pir suenter in accident s'accorscha Silke ch'ella ha in problem serius. En la clinica emprenda ella d'enconuscher Florian. La reussescha ina nov'entschatta cun agid dad el?11 - 20 da 193

 

chatta.ch